Digitalna Karta Elektroprenosa Bih

Vektorska mapa dalekovoda, trafostanica i RTV predajnika u BiH

Posted by Milovan Misho Petković on Wed, Apr 5, 2023
In
Tags

Digitalna karta energetskih vodova postala je neophodan alat u modernom svijetu. Uz sve veću potražnju za energijom i razvoj novih tehnologija, postalo je ključno imati digitalnu kartu koja prikazuje sve vodove i infrastrukturu. Digitalna karta omogućava preciznu i brzu identifikaciju lokacija i oštećenja, što omogućava brzo i efikasno popravljanje kvarova.

Osim toga, digitalna karta energetskih vodova olakšava proces planiranja novih projekata. Zahvaljujući njoj, moguće je utvrditi gdje su potrebni novi vodovi i gdje bi trebalo investirati u modernizaciju postojećih. Ovo je posebno važno u regijama s nedovoljnom infrastrukturom, gdje bi novi projekti mogli značajno poboljšati energetsku situaciju.

Pošto mapu i kapacitete nije moguće pronaći na sajtovima distribuetera energije i relatornih tijela u BiH, demostraivno smo kerirali jednu.

Mapu možete poledati ovdje

Mapa dalekovoda i trafostanica Bosne i Hercegovine U browseru možete omogućiti geolocijranje i odrediti tačnu poziciju sa mobilnog telefona.

comments powered by Disqus