Vektorska mapa visokonaponskih vodova u BiH, trafostanica i RTV predajnika