MAN Kodne greške

Posted by Milovan Misho Petković on Thu, Nov 16, 2017
In
Tags

MAN Errors projekat nastao u saradnji sa LKW Service za pomoć vozačima MAN-a na putu. Prvobitno nije bilo moguće distribuirati ovu aplikaciju a prostora ex-Yu, te je distribuiran preko Rusije, što je u mnogome komplikovalo rad aplikacije. Od 28 jula 2020. nakon što je Google odobrio naloge iz Srbije, aplikacija je u izmjenjenom obiliku i znatno jeftinija dostupna na Google Play.