Podno ili radijatorsko grijanje?

Podno ili radijatorsko grijanje

Posted by Milovan Misho Petković on Tue, Jan 12, 2021
In
Tags

Ukoliko zaobiđemo marketing koji je polarisao korisnike na ljubitelje radijatorskog grijanja i stvorio famu da je podno grijanje samo za one sa dubokim džepom, pokušaću da ilustrujem prednosti podnog grijanja, sa stanovišta cijene, kvaliteta i dugoročne uštede. Na slici ispod imate distribuciju toplote podnog i radijatorskog grijanja. Podno grijanje ima homogeniju raspodjelu toplote u prostoriji što doprinosi tome da zahtjeva nižu temperaturu pa samim tim spada u niskotemperaturna grijanja. Distribucija toplote podno i radijatorsko grijanje

Matematička ilustracija

Uzećemo da je razlika temperatura svega 2°C, odnosno da prostorije sa podnim grijanjem održavamo na 22°C, a sa radijatorskim na 24°C. Iako na izgled neznatna razlika, uspostaviće se da ima veliki značaj.

Ukoliko znamo toplotne gubitke objekta ili možemo da ih procjenimo lako ćemo izračunati razliku u potrošnji podnog i radijatorskog grijanja. Toplotni gubitak objekta je suma svih toplotnih gubitaka: podovi, zidovi, plafoni, prozori, ventilacije itd …

Ilustraicje radi uzećemo objekat od P=100m2 sa dobrom izolacijom:

  • podovi 0,5W/m2K
  • zidovi 0,5W/m2K
  • plafon 0,5W/m2K
  • prozori 1,5W/m2K - 10m2

Ukupan gubitak toplote je U=ΣkiPiΔT

k - koeficient prvodnosti, P povšina, ΔT razlika unutrašnje i spoljašnje temperature.

U=(0,5W/m2K100m2+0,5W/m2K100m2+0,5W/m2K100m2+1,5W/m2K100m2)ΔT U=165W/KΔT

Za podove ΔT nešto drugačiji i zavisi od lokalnih faktora objekta za samu procjenu može se uzeti približno isti kao kao i za zidove. Ukoliko nam je prosječna temperatura po mjesecima, 10°C, 5°C, 4°C, -2°C, oktobar, novembar, decembar i januar, ΔTp=12-24°C, ΔTr=14-26°C (zavisno od mjeseca), gdje indeksi p i r označavaju podno i radijatorsko grijanje respektivno.

  • Up=165W/K*ΔTp=1980-3960W
  • Ur=165W/K*ΔTr=2310-4290W

Na izgled mala razlika u temperaturi između podnog i radijatorskog grijanja, u potrošnji energenata se odražava na preko 10% kod radijatorskog grijanja. Dodamo i to da ta razlika ne zavisi od toplotnog gubitka objekta već isključivo od ΔT, odnosno potrošnja energije je Q=Rt, gdje je t vrijeme. Qr/Qp=ΔTr/ΔTp

Vidimo da je odnos potrošnja energije radijatorskog i podnog grijanja Qr/Qp 8%-16% veći u zavisnosti od spoljnje temperature.

Cijena

Radijatorsko grijanje: Broj rebara je obično približan površini objekta, cijena jednog rebra je oko 8€ + bakarne cijevi oko 3€/m + prateća oprema, za objekat od 100m2 materijal košta oko 1200€ + instalacija = 2500€.

Podno grijanje: za 100m2 potrebno je oko 600m al-pex cijevi 0,5€/m2 = 300€ + razdjelnik i set za regulaciju oko 200€. Naravno podno grijanje zahtjeva i estrih, koji čini još oko 5€/m2 (materijal i izrada), dodamo i podni stiropor od 1,5€⁄m2, dolazimo do cifre od 1100€ za kompletno podno grijanje.

Podno grijanje ima još jednu veliku prednost, jako je pogodno za toplotne pumpe kao niskotemperaturno, pa ako se odlučite za taj vid grijanje, podno će biti idealno, a možete iz troškova izbaciti set za regulaciju podnog grijanja. Osnovna mana podnog grijanja je što ne trpi popravke, te jednom ugrađeno ostaje tako, pa se stoga mora biti pažljiv prilikom ugradnje.

Zaključak

Iz svega navedenog je jasno da je podno grijanje kvalitetnije a uz to jeftinije i dugoročno ekenomičnije, međutim majstori vam to nikada neće reći, jer se podno grijanje postavlja za jedan dan i može lako da se izvede u sistemu uradi sam, te će vam uvijek nabrajati neke nerelne razloge u korist radijtorskog grijanja.

Misho Petković, teorijksi i ekspreimentalni fizičar