Izašao Firefox quantum, kako ga instalirati na Debian/Ubuntu?

A 3 minute read, Posted by Milovan Misho Petković on Wed, Nov 15, 2017
In
Tags debian, firefox

Firefox qunatum 50% brži i 30% manje memorije zauzima. Sada sa novim dizajnom. Ternutno jedino u eksperimentalnom repozitoriju

Debian ima vrlo rigorozna pravila testiranja i kategorizacije RC grešaka (onih koji ne dozvonjavaju da odrđen paket pređe u stable granu). Toliko rigorozna da je takav sistem odličan za serverske sisteme. Da bi se održala stabilnost, nije moguće ažuriranje novih verzija programa osim onih sa sigurnosnim zakrpama. Ukoliko koristite stable granu, možete doći u situaciju da „zaglavite“ sa starijim verzijama programa, što i ne mora da bude loše za serverski sistem gde želite da sve radi bez brige, ali za kućne računare takva strogost nije neophodna. Može se napraviti kompromis. Zato postoji testing grana, u kojoj se nalaze nešto svežije verzije programa za koje nije prijavljena ni jedna ozbiljnija greška bar 10 dana od ulaska u unstable (kodnog imena Sid, po liku iz crtanog filma Toy story ili skraćeno od Still in Development) gde su paketi koji su provereni samo od strane progrmera ili grupe programera zaduženih za njihovo održavanje. Experimental je relativno mala arhiva progama koji su u ranoj fazi razvoja ili onih krucijalnih za stabilnost sistema pa im je potrebno testiranje šireg kruga programera.

Hibridni sistem je za one koji znaju šta rade i koje verzije programa im trebaju. Na primer, slobodno možete koristiti Linux kernel iz unstable-a jer je to dovoljno zreo paket koji u sa svojim novim verzijama ne donosi neprijatna iznenađenja. I ako se desi da autori kernela naprave neku regresiju, tim koji ažurira kernel za Debian će pre sačekati da se problem reši ili ga možda i sami rešiti pre nego što paket objave. međutim postoje programi koji imaju manju zajednicu i grupu korisnika, pa je bolje sačekati dok ne uđu u testing, nego zažaliti jer je autor programa nešto pogrešio, a to niko od ostalih programera nije video.

Potrebno je, dakle, znati koje programe želite što pre po objavljivanju. Navedimo dva primera: Linux kernel i Firefox. Ukoliko ne žudite za njihovim svežim izdanjima, testing grana je savršena za kućne i prenosive računare.

Hibridni sistem se realizuje dodavanjem potrebnih adresa repozitorijuma i „pinovanjem“. Otvorite sources.list:

vi /etc/apt/sources.list

i dodajte adrese:

deb http://ftp.us.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ experimental main contrib non-free

Preporučujem da za sada ostavite samo ove adrese aktivnim, tj. iskomentarišite postojeće linije tako što ćete staviti znak #ispred njih. Na ovaj način smo odredili odakle će apt-get, odnosno aptitude ili synaptic, da preuzimaju pakete.

Pinovanje je zbunjujuća tehnika čak i za malo iskusnije korisnike. Zato je najbolje naučiti primerom. U terminalu otvorite sledeći fajl za editovanje:

vi /etc/apt/preferences

i iskopirajte tekst:

Explenation: Testing
Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 999

Explenation: Sid
Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 500

Explenation: Experimental
Package: *
Pin: release a=experimental
Pin-Priority: 500

Označili smo testing granu sa pinom 999 i time je postavili kao osnovnu. Kada budete hteli da instalirate neki paket, on će biti iz testing-a. Grane unstable i experimental imaju pin 500 da bi se paketi koji budu bili instalirani iz njihovih repozitorijuma ažurirali kada bude izašla novija verzija. Na primer, ako želite paket Firefox ali malo noviju verziju, izvršite:

apt-get -t experimental install firefox

Može se desiti da je potrebno instalirati novije verzije paketa od kojih dotični zavisi. Aptitude je napredniji program od ostalih slične namene pa ponuđuje više rešenja ukoliko niste zadovonjni odabirom paketa za instalaciju, ažuriranje ili brisanje. Izaberite rešenje koje ne briše ni jedan već instaliran paket. Ukoliko takvog nema, onda provremeno izmenite broj 500 u 1000 u fajlu /etc/apt/preferences pod unstable sačuvajte promenu i zatim pokrenite aptitude ponovo sa istim cinjem. Nakon završetka instalacije vratite 1000 u 500.

comments powered by Disqus